Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 66 104,64
III B 1 262,65
IV C2 174,11
V  C1, G 2,57
VI R 2,84

 

pgeobrot_site