Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 58 618,82
III B 1 211,81
IV C2 179,07
V  C1, G 2,58
VI R 3,29
pgeobrot_site