Grupa przyłączeniowa TaryfaŚrednioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
                         II        A                                                         67 156,71
                         III        B                                                          1 166,03
                         IV      C2                                                            150,83
                         V  C1, G                                                              2,60
                         VI        R                                                              2,97

 

pgeobrot_site