Grupa przyłączeniowa TaryfaŚrednioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
                         II        A                                                         57 898,97
                         III        B                                                          1 238,76
                         IV      C2                                                            165,11
                         V  C1, G                                                              2,64
                         VI        R                                                              3,07
pgeobrot_site