Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2018 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2018 roku.

Lp.Źródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:3,82
biomasa0,70
geotermia-
energetyka wiatrowa2,24
energia słoneczna0,03
duża energetyka wodna0,63
mała energetyka wodna0,22
2Węgiel kamienny25,21
3Węgiel brunatny67,70
4Gaz ziemny2,95
5Energetyka jądrowa-
6Inne0,32
RAZEM100,00

 

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2018 roku.

 

wykres struktura paliw

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2018 roku.

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyły

Odpady

radioaktywne

                                  [Mg/MWh]
1

 

 

 

www.pge-obrot.pl

węgiel kamienny0,908730,000720,000810,00004-
2węgiel brunatny1,051020,001210,000850,00004-
3gaz ziemny0,389810,000010,000350,00000-
4biomasa0,001230,000020,000170,00001-
5inne0,021690,000020,000050,00000-
 razem0,952230,001000,000790,00004-

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

Rzeszów, 26.03.2019 r.

pgeobrot_site