Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2018 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2018 roku.

Lp.Źródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:3,82
biomasa0,70
geotermia-
energetyka wiatrowa2,24
energia słoneczna0,03
duża energetyka wodna0,63
mała energetyka wodna0,22
2Węgiel kamienny25,21
3Węgiel brunatny67,70
4Gaz ziemny2,95
5Energetyka jądrowa-
6Inne0,32
RAZEM100,00

 

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2018 roku.

 

wykres struktura paliw

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2018 roku.

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyły

Odpady

radioaktywne

                                  [Mg/MWh]
1

 

 

 

www.pge-obrot.pl

węgiel kamienny0,908730,000720,000810,00004-
2węgiel brunatny1,051020,001210,000850,00004-
3gaz ziemny0,389810,000010,000350,00000-
4biomasa0,001230,000020,000170,00001-
5inne0,021690,000020,000050,00000-
 razem0,952230,001000,000790,00004-

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

Rzeszów, 26.03.2019 r.

pgeobrot_site