Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Rynku Europejskim pod patronatem OIC Poland na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ponadto ukończył program MBA na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką University of Illinois.

W latach 1998-2007 związany ze spółką Zamojska Korporacja Energetyczna SA, w której zajmował m.in. stanowisko Kierownika Sekcji Umów i Dokumentacji. Był również Członkiem Zespołu przy PTPiRE z udziałem reprezentantów Prezesa URE, gdzie opracowywał procedurę Zmiany Sprzedawcy ze wskazaniem niezbędnych zmian w Prawie energetycznym, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej. W latach 2007-2008 był Członkiem Zarządu w PGE Zamojska Korporacja Energetyczna SA. Od października 2010 r. pełnił funkcję Kierownika Biura Klientów Biznesowych w PGE Obrót SA i był odpowiedzialny za organizowanie i kierowanie zespołami sprzedaży w Departamencie Klientów Korporacyjnych.