Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o kierunku Przedsiębiorczość i Innowacje. Jest doktorem nauk ekonomicznych Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Związany z Katedrą Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie wykłada, a także nadzoruje realizację zajęć dydaktycznych oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów. Niezależny konsultant i trener. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współpracował m.in. z Narodowym Bankiem Polskim. Ukończył specjalistyczne kursy m.in. z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Fuzje i przejęcia - strategie szybkiego rozwoju przedsiębiorstw z branży energetycznej.

W branży energetycznej pracuje od 2006 roku. W latach 2006-2008  związany ze spółką ENION S.A. z Krakowa (Grupa Tauron w Krakowie), gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. strategii i rozwoju, a następnie Prezesa Zarządu. Od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku Członek Zarządu Energetyka Południe S.A. w Katowicach (obecnie Tauron Polska Energia w SA w Katowicach). Od maja 2015 roku do stycznia 2016 roku Członek Rady Nadzorczej w Węglokoks Energia ZCP sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. W okresie od czerwca 2015 roku do marca 2016 roku Dyrektor Finansowy w Węglokoks Energia sp. z o.o. Od stycznia 2016 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Węglokos Energia ZUT sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Od grudnia 2015 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Polskie Tatry S.A. w Zakopanem.