Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o kierunku Przedsiębiorczość i Innowacje. Jest doktorem nauk ekonomicznych Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Związany z Katedrą Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie wykłada, a także nadzoruje realizację zajęć dydaktycznych oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów. Niezależny konsultant i trener. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współpracował m.in. z Narodowym Bankiem Polskim. Ukończył specjalistyczne kursy m.in. z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Fuzje i przejęcia - strategie szybkiego rozwoju przedsiębiorstw z branży energetycznej.

W branży energetycznej pracuje od 2006 roku. W latach 2006-2008  związany ze spółką ENION S.A. z Krakowa (Grupa Tauron w Krakowie), gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. strategii i rozwoju, a następnie Prezesa Zarządu. Od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku Członek Zarządu Energetyka Południe S.A. w Katowicach (obecnie Tauron Polska Energia w SA w Katowicach). Od maja 2015 roku do stycznia 2016 roku Członek Rady Nadzorczej w Węglokoks Energia ZCP sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. W okresie od czerwca 2015 roku do marca 2016 roku Dyrektor Finansowy w Węglokoks Energia sp. z o.o. Od stycznia 2016 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Węglokos Energia ZUT sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Od grudnia 2015 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Polskie Tatry S.A. w Zakopanem.

pgeobrot_site