Rada Nadzorcza

Edyta Sadek - Przewodnicząca

Waldemar Szumny - Sekretarz

Grzegorz Dworak - Członek

Tadeusz Łoś - Kamiński - Członek

Marta Łępicka - Członek

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

pgeobrot_site