Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Ukończył podyplomowe studia „Akademia Liderów Samorządowych" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia Executive MBA w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Posiada długoletnie i szerokie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad jednostkami samorządowymi i spółkami prawa handlowego.

W latach 1996 – 1998 pełnił urząd Wiceprezydenta Miasta Przemyśla. Od 1998 roku, przez 4 lata pracował na stanowisku Wiceprezesa Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie. W latach 2001 – 2002 sprawował funkcję Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. W 2002 r. objął urząd Prezydenta Miasta Przemyśla, który sprawował do 2018 roku. W latach 2014 – 2018 był Członkiem Zarządu Związku Miast Polskich.

Pełnił również szereg funkcji związanych z działalnością społeczną. M.in. w latach 2002-2018 sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów.