Uwaga na fałszywe e-maile wzywające do zapłaty!

Docierają do nas sygnały od osób, które otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, przesyłane z adresu biuro@pge.pl lub zaleglosci@pge.pl i wzywające do uregulowania zaległych należności. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Ukończył podyplomowe studia „Akademia Liderów Samorządowych" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada długoletnie i szerokie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad jednostkami samorządowymi i spółkami prawa handlowego.

W latach 1996 – 1998 pełnił urząd Wiceprezydenta Miasta Przemyśla. Od 1998 roku, przez 4 lata pracował na stanowisku Wiceprezesa Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie. W latach 2001 – 2002 sprawował funkcję Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. W 2002 r. objął urząd Prezydenta Miasta Przemyśla, który sprawował do 2018 roku. W latach 2014 – 2018 był Członkiem Zarządu Związku Miast Polskich.

Pełni również szereg funkcji związanych z działalnością społeczną. M.in. od 2002 roku jest Wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów. Był też Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

pgeobrot_site