Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie filia w Rzeszowie na kierunkach ekonomika i organizacja produkcji oraz ekonomia i zarządzanie. Ponadto ukończył podyplomowe studia menedżerskie na UMCS w Lublinie filia w Rzeszowie oraz studia Executive MBA w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

W latach 1997-2003 pełnił funkcje Zastępcy Prezesa ds. Handlu i Obrotu Rolnego, kierownika Administracji i Zastępcy Prezesa ds. Handlu w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jarosławiu.   

Od 2003 r. związany z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. - w latach 2003 oraz 2005-2007 jako członek Rady Nadzorczej, a od kwietnia 2007 r. do lutego 2015 r. jako przewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki. W latach 2005 – 2006 członek Rady Nadzorczej w Jarosławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., gdzie od lutego 2006 r. do września 2015 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu. Od kwietnia 2006 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję kierownika Działu Kadr i Administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W latach 2007 - 2016 sprawował funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej.