Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie filia w Rzeszowie na kierunkach ekonomika i organizacja produkcji oraz ekonomia i zarządzanie. Ponadto ukończył podyplomowe studia menedżerskie na UMCS w Lublinie filia w Rzeszowie.

W latach 1997-2003 pełnił funkcje Zastępcy Prezesa ds. Handlu i Obrotu Rolnego, kierownika Administracji i Zastępcy Prezesa ds. Handlu w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jarosławiu.   

Od 2003 r. związany z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. - w latach 2003 oraz 2005-2007 jako członek Rady Nadzorczej, a od kwietnia 2007 r. do lutego 2015 r. jako przewodniczący Rady Nadzorczej tej Spółki. W latach 2005 – 2006 członek Rady Nadzorczej w Jarosławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., gdzie od lutego 2006 r. do września 2015 r. sprawował funkcję Prezesa Zarządu. Od kwietnia 2006 r. do października 2015 r. pełnił również funkcję kierownika Działu Kadr i Administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W kwietniu 2007 r. objął stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej.

pgeobrot_site