Informujemy, że szpitale, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych w tym samorządy, miały czas do 13 sierpnia, aby złożyć do przedsiębiorstwa obrotu oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej.

Średnie oraz duże przedsiębiorstwa powinny złożyć wniosek do Zarządcy Rozliczeń S.A. o pomoc de minimis.

pgeobrot_site