W rozliczeniu za I półrocze 2019 r., klienci PGE Obrót, zużywając energię tak jak dotychczas, nie zapłacą za nią więcej, ponieważ ceny dla wszystkich odbiorców końcowych zostały ustawowo utrzymane na poziomie cen i stawek z 30 czerwca 2018 r.

Jeśli 30 czerwca 2018r. nie byli Państwo Klientami PGE Obrót S.A. a zmiana sprzedawcy nastąpiła po tym terminie i sprzedaż dotyczy 2019 roku, wysłaliśmy do Państwa wezwanie do przekazania faktur, duplikatów faktur lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginalnymi dokumentami.

Zgodnie z ustawą prądową, podmioty, które 30 czerwca 2018 r. nie były Klientami PGE Obrót, a są nimi w 2019 r., aby korzystać w 2019 r. z cen i stawek z 30 czerwca 2018 r. powinny przekazać do PGE Obrót faktury, duplikaty faktur lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, w celu wyznaczenia im cen z poziomu wskazanego w Ustawie ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.

Stosowne dokumenty powinny zostać doręczone do PGE Obrót w terminie 14 dni od dnia otrzymania wspomnianego wezwania.

Powyższe dokumenty należy złożyć wyłącznie dla punktów poboru energii, dla których w dniu 30 czerwca 2018 r. sprzedawcą nie była Spółka PGE Obrót.

Faktury, duplikaty faktur lub ich kopie można złożyć w następującej formie:

  • drogą elektroniczną na adres: ekancelaria@gkpge.pl lub z wykorzystaniem konta eBOK
  • osobiście w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót S.A.
  • ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA:

 

pgeobrot_site