Dyrektorem jest Pan Dariusz Łukaszewski, zastępcą Pan Robert Błędowski.

Powstanie jednego silnego Oddziału zapewnia wzmocnienie konkurencyjnej pozycji PGE Obrót S.A. wobec podmiotów operujących na rynku energii, a także gwarantuje wzrost efektywności organizacyjnej Spółki.

Połączenie zaowocuje również korzyściami dla Klientów PGE Obrót S.A. z regionu łódzkiego, gdyż w jego następstwie został zlikwidowany niezrozumiały i utrudniający niekiedy załatwienie sprawy podział kompetencji. Od dnia dzisiejszego wszyscy odbiorcy energii w województwie łódzkim będą obsługiwania przez jeden Oddział.

pgeobrot_site