Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym S.A. przeprowadzono proces rozdzielenia obrotu i dystrybucji energii elektrycznej

pgeobrot_site