Memorandum Informacyjne PGE Obrót S.A.

31.08.2010

Memorandum Informacyjne PGE Obrót S.A. opublikowane w związku z ofertą publiczną 4 148 626 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H PGE Obrót S.A.

Memorandum Informacyjne PGE Obrót S.A. opublikowane w związku z ofertą publiczną 4 148 626 akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H PGE Obrót S.A. dla wspólników spółek PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. w związku z realizacją połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

  1. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.1.pdf
  2. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.2.pdf
  3. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.3.pdf
  4. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.4.pdf
  5. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.5.pdf
  6. Memorandum Informacyjne PGE Obrot cz.6.pdf