Zawarcie umowy poprzedzone było długimi wspólnymi konsultacjami i negocjacjami , podczas których udało nam się wypracować optymalny produkt, odpowiadający naszym potrzebom. CMC realizuje bardzo ambitne cele związane z kwestiami środowiskowymi polegające m.in. na ograniczaniu emisji CO2. Umowa z PGE zapewnia zwiększanie udziału energii odnawialnej w naszym miksie energetycznym, dlatego jest ważnym krokiem w realizacji celów środowiskowych naszej firmy.
Jerzy Kozicz, prezes zarządu CMC Poland