Kapitał zakładowy: 529 923 900 złotych w całości wpłacony.