Kapitał zakładowy: 492 640 400 złotych w całości wpłacony.