Rada Nadzorcza

Piotr Sudoł  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Edyta Sadek - Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Karłowicz-Stoma - Członek Rady Nadzorczej

Marta Nowosad - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Gajewski - Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.