Możesz szybko i wygodnie opłacać rachunki za energię elektryczną korzystając z kilku dostępnych wariantów rozliczeń, m.in.:

Jak czytać fakturę?

Rachunek za energię elektryczną składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • koszt poniesiony za faktycznie zużytą energię elektryczną
  • opłaty za usługę dystrybucji związane z przesyłaniem energii, na które składają się opłaty: przesyłowa stała, sieciowa, abonamentowa, przejściowa, jakościowa, OZE, kogeneracyjna, a od stycznia 2021r. również opłata mocowa.

Opłata mocowa naliczana jest od stycznia 2021r. na podstawie przepisów ustawy o rynku mocy i stanowi odrębną pozycję na fakturze za energię elektryczną.

Fundusze zebrane z tej opłaty będą wykorzystywane na budowę nowych i modernizację już istniejących elektrowni, w celu zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Więcej informacji dotyczących opłaty mocowej i sposobu jej naliczania znajduje się tutaj

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: mailowy: serwis@gkpge.pl, telefoniczny z Infolinią PGE 422 222 222, osobisty w Biurze Obsługi Klienta lub z indywidualnym opiekunem Klienta (w przypadku średnich i dużych firm).