Janusz Magoń

Janusz Magoń

p.o. Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 20 stycznia 2021 r. p. Janusza Magonia w skład Zarządu PGE Obrót S.A. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie oraz Apsley Business School London – Executive Master od Business Administration (EMBA).

W latach 1998-2010 pełnił urząd Burmistrza Miasta Przeworska. Od 2011 r. Radny IV Kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a od 2012 r. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV Kadencji. W latach 2012-2017 Prezes Zarządu Spółdzielni RENA w Rzeszowie.

Posiada szerokie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad jednostkami samorządowymi i spółkami prawa handlowego, zdobyte w wyniku pełnienia funkcji m.in. Członka Rad Nadzorczych, Rad Społecznych, Członka Zarządu Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

Od 2017 r. pełnił funkcję kierownika Biura ds. Obsługi Jednostek Samorządów Terytorialnych w PGE Obrót.