Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od 8 listopada 2021 r. p. Mariusza Rędaszkę w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.