Janusz Magoń
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 20 stycznia 2021 r. p. Janusza Magonia w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Życiorys