Mariusz Rędaszka
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od 8 listopada 2021 r.
p. Mariusza Rędaszkę w skład Zarządu PGE Obrót S.A trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Życiorys