Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 20 grudnia 2021 r. p. Tomasza Zaleszczyka w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Życiorys