Paweł Majewski

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od 15 września 2022 r. p. Pawła Majewskiego w skład Zarządu PGE Obrót S.A. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Ukończył również studia podyplomowe MBA z zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Z branżą energetyczną związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Posiada także bogate doświadczenie managerskie. Zarządzał projektami inwestycyjnymi, optymalizacyjnymi i rozwojowymi. Współtworzył oraz koordynował działalność klastra energii oraz organizował grupę zakupową energii elektrycznej, gazu i paliw.

W latach 2009-2018 pełnił rolę wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzesku. Pracował również na stanowisku dyrektora ds. ekonomicznych w oddziale Zakład Elektrociepłownie Polskiej Grupy Górniczej.

Z Grupą PGE związany od 2020 r. Pełnił funkcję doradcy zarządu PGE Energia Ciepła S.A. oraz Dyrektora Oddziału Elektrociepłownia w Rzeszowie.