Klient *

Imię *

Nazwisko *

Nazwa firmy *

NIP *

PESEL *

Adres e-mail *

Powtórz Adres e-mail *

Nr Klienta (numer z faktury) *

„Wyrażam zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez PGE Obrót S.A. na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania/udostępniania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania/udostępniania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Regulamin przesyłania/udostępniania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych zmieszczony jest na stronie Grupy Kapitałowej PGE S.A. https://www.gkpge.pl/Oferta/Dla-domu/Krajowa/PGE-eFaktura oraz po zalogowaniu, w serwisie eBOK https://ebok.gkpge.pl w zakładce Dokumenty/eFaktura

* - pola wymagane

pgeobrot_site