PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej