Najłatwiej zrobić to poprzez eFormularz na stronie: https://pge-obrot.pl/formularze/formularz-zawarcia-umowy - to najwygodniejszy sposób i do niego zachęcamy.

Ale możesz także zadzwonić na  422 222 222 i wybrać połączenie z konsultantem:

1.      Pracownik Infolinii zarejestruje zgłoszenie i przedstawiciel PGE Obrót oddzwoni do Ciebie w celu pobrania/uzupełnienia danych do Umowy.

2.      Pracownik PGE Obrót przygotuje wszystkie wymagane dokumenty i prześle je w formacie pdf na wskazany adres email.

3.      Umowę wraz załącznikami należy sprawdzić i podpisać swoim profilem zaufanym (https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i odesłać dokumenty korespondencją e-mail na adres oferta@gkpge.pl

4.      Pracownik PGE Obrót podpisze Umowę podpisem kwalifikowanym i odeśle na Twój adres e-mail.

 

* Uwaga! warunkiem koniecznym do podpisania umowy w sposób zdalny jest posiadanie profilu zaufanego bądź elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do założenia profilu zaufanego.