Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2020 r.

Grupa przyłączeniowa TaryfaŚrednioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
                         II        A                                                         65 879,05
                         III        B                                                          1 182,98
                         IV      C2                                                            147,33
                         V  C1, G                                                              2,53
                         VI        R                                                              2,91

Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2019 r.

Grupa przyłączeniowa TaryfaŚrednioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
                         II        A                                                         57 898,97
                         III        B                                                          1 238,76
                         IV      C2                                                            165,11
                         V  C1, G                                                              2,64
                         VI        R                                                              3,07

Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2018 r.

Grupa przyłączeniowa TaryfaŚrednioroczne zużycie energii elektrycznej w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
                         II        A                                                         67 156,71
                         III        B                                                          1 166,03
                         IV      C2                                                            150,83
                         V  C1, G                                                              2,60
                         VI        R                                                              2,97

 

Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2017 r.

Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 58 618,82
III B 1 211,81
IV C2 179,07
V  C1, G 2,58
VI R 3,29

Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2016 r.

Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 66 104,64
III B 1 262,65
IV C2 174,11
V  C1, G 2,57
VI R 2,84

 

Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2015 r.

Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 71 181,72
III B 1 273,67
IV C2 163,08
V  C1, G 2,58
VI R 3,97

 

Przeciętne zużycie energii na klienta w danej grupie przyłączeniowej w 2014 r.

Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 86 976,61
III B 1 217,44
IV C2 164,0
V  C1, G 2,54
VI R 2,15

 

Przeciętne zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców w 2013 r.

Grupa
przyłączeniowa
Taryfa

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej
w MWh wg danych PGE Obrót S.A.
II A 79298,1
III B 1129,7
IV C2 174,0
V  C1, G 2,6

 

pgeobrot_site