Sebastian Janda

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od 1 lipca 2024 r. p. Sebastiana Jandę w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.  

Sebastian Janda jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej z tytułem magistra międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Ukończył Program Studiów Europejskich Sciences PO prowadzony przez Szkołę Główną Handlową. Był również stypendystą DAAD na Uniwersytecie Maksymiliana i Ludwika w Monachium.

Jest doświadczonym managerem z historią pracy dla liderów w sektorze elektroenergetyki w Polsce
i za granicą. Posiada 22-letnie doświadczenie zawodowe, z tego 10 lat w wiodących firmach doradczych, gdzie realizował projekty konsultingowe w obszarze komercyjnym dla wszystkich polskich koncernów energetycznych.

Z energetyką związany od 2013 roku. W latach 2013 – 2016 jako wicedyrektor w PwC Consulting, był odpowiedzialny m.in. za rozwój oferty konsultingowej w obszarze komercyjnym i realizację projektów związanych z wejściem na rynek nowych firm energetycznych. Od 2016 r. do 2022 r. pracował w Innogy Polska (obecnie E.ON) jako dyrektor zarządzający obszarem klientów masowych. W latach 2018 - 2022 był dyrektorem zarządzającym obszarem fotowoltaika w Innogy. Od 2022 r. do 2024 r. pełnił funkcję CCO i członka zarządu w firmie Vectra, gdzie był odpowiedzialny za obszar sprzedaży, obsługi, doświadczenia klienta oraz transformację cyfrową.