Dane osobowe

Grupa PGE chroni prywatność i dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. We wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej PGE wdrożone zostały przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowane są jednolite zasady, zapewniające najwyższy stopień ich ochrony

Klauzula informacyjna dotycząca usługi dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. znajduje się pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna