Ogłoszenie

PGE Obrót S.A.  poszukuje lokalu dla Biura Obsługi Klienta w Łodzi o powierzchni około 300 m2 –  dostępność po I kwartale 2024 r.

Podstawowe kryteria:

 1. Możliwość adaptacji powierzchni, zgodnie z podręcznikiem do projektowania aranżacji placówek obsługi Klienta.
 2. Łączny koszt najmu.
 3. Lokalizacja oraz doświadczenie w zakresie najmu nieruchomości.

Wymagania wobec powierzchni:

 1. Możliwość umieszczenia:
 • 11-13 stanowisk obsługi klienta
 • 2 stanowisk ulokowanych na zapleczu
 • Pokoju kierownika BOK
 • Strefy oczekiwania dla klientów
 • Pokoju socjalnego
 • Szatni
 • Pomieszczenia na Punkt Dystrybucyjny(serwerownia)
 • Magazynku
 • Toalety dla pracowników i klientów
 1. Ulokowanie na parterze, najlepiej z bezpośrednim wejściem z ulicy.
 2. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Zapewnienie dostępu do sieci teleinformatycznej.  

Lokalizacja:

Priorytetowe jest usytuowanie w centrum miasta lub przy centrach handlowych, w szczególności w miejscu skupiającym największe grupy mieszkańców z możliwością zapewnienia dostępności komunikacji publicznej.

Termin składania ofert do 13.10.2023 r.

Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1, elektronicznie na adres: e-mail: maciej.kuzanski@gkpge.pl

Osoba do kontaktu: Maciej Kuzański  tel. 785 932 398

Formularz ofertowy