Agnieszka Martyniuk

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od 8 maja 2024 r. p. Agnieszkę Martyniuk w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business w obszarze MSSF. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach z obszaru zarządzania, finansów, rachunkowości oraz rynku energii. W 2008 roku złożyła egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, aktywnie uczestniczy w pracach Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Z energetyką rzeszowską jest związana od 30 lat, a z Grupą Kapitałową PGE od jej powstania. W PGE Obrót S.A. pracuje od 2010 roku na stanowisku Dyrektora Departamentu Kontrolingu. Współuczestniczyła w wielu kluczowych dla spółki i GK PGE projektach oraz pracach zespołów zadaniowych. 

Jej hobby to jazda na nartach i na rowerze.