Dariusz Bryg

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 13 maja 2024 r. p. Dariusza Bryga w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Posiada prawie 30-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 1994 – 1995 pracował w biurach maklerskich Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie i Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, gdzie zdobył m.in. wiedzę w zakresie rynku kapitałowego oraz analizy sytuacji przedsiębiorstw.

W branży energetycznej pracuje od ponad 27 lat najpierw w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym S.A. później w PGE Dystrybucji Sp. z o.o. i PGE Dystrybucji S.A. Oddział Rzeszów. W tym czasie brał udział w wielu przedsięwzięciach i projektach strategicznych na poziomie Spółki i Grupy Kapitałowej PGE. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu.