O spółce

Dane spółki

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką prawa handlowego

NIP:REGON:Kapitał zakładowy:
813-02-68-082690254559529 923 900 zł w całości wpłacony
 
KRS:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030499
 
Adres siedziby spółki:
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów

 

 

PGE Obrót S.A. działa na podstawie:

  • kodeksu handlowego,
  • statutu Spółki,
  • obowiązujących aktów prawnych.

 

 

Przedmiot działalności spółki

Podstawowym przedmiotem działalności PGE Obrót S.A. jest obrót energią elektryczną na obszarze całego kraju. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo energetyczne na prowadzenie tej działalności Spółka otrzymała koncesję udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OEE/14/2690/U/1/98/AP z dnia 17 listopada 1998 roku. Koncesja ta obowiązuje do dnia 31.12.2025 roku.

Zobacz ofertę

 

Akcjonariat

AkcjonariuszUdział %
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.100%