Polityka prywatności

Polityka plików cookies

1.  Administratorem Serwisu jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-959), przy ul. 8-go Marca 6.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Obrót S.A. pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl  W przypadku pytań odnośnie Serwisu www.pge-obrot.pl prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@gkpge.pl.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. PGE Obrót S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zapisywane są one podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są również do zapamiętywania preferencji Użytkownika czy zabezpieczenia stron internetowych oraz do bieżącej optymalizacji Serwisów. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi poprawną prezentację danych zawartych w Serwisie. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Administrator nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.

Pliki Cookies wykorzystywane są na wewnętrzne potrzeby optymalizacji Serwisu pod kątem wydajności, do analiz statystycznych, do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika.

 • pliki cookies techniczne: niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu,
 • pliki cookies analityczne: przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony przez Użytkowników Serwisu. Służą lepszemu dopasowaniu prezentowanych treści oraz funkcjonalności.
 • pliki cookies marketingowe: w celach marketingowych, aby dopasować przekaz marketingowy w Serwisie.

7. Zgodnie z przyjętą praktyką przez większość Serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.  

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

8. Dodatkowo informujemy, że poprzez naszą stronę gromadzone są również dane przez:

a. Google Analytics - Google Analytics gromadzi własne pliki cookie, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, aby mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Użytkownicy strony www mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookie, identyfikator User-ID, Import danych i platforma Measurement Protocol: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

b. AdForm - Adform zbiera i przechowuje dane dla swoich klientów związane z interakcją użytkowników z reklamami i właściwościami cyfrowymi, takimi jak strony internetowe lub aplikacje mobilne:

• Typ przeglądarki używanej przez użytkownika i jego ustawienia.

• Informacje o systemie operacyjnym urządzenia.

• Informacje o identyfikatorach plików cookie i innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia.

• Adresy IP, z których urządzenie współdziała z witryną klienta lub aplikacją mobilną; Adresy IP mogą być obcięte lub zaszyfrowane w oparciu o lokalne przepisy lub inne wymagania.

• Informacje o interakcji użytkownika i aktywności na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych, w tym czas interakcji lub aktywności, zaangażowane adresy internetowe i wyszukiwane hasła wprowadzone do wyszukiwarki.

• Informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej (miasto, region, kod pocztowy) urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej na podstawie obciętych informacji o adresie IP lub obciętych danych GPS.

AdForm może również otrzymywać informacje od stron trzecich, aby umożliwić ukierunkowane i dopasowane reklamy na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Chociaż AdForm może udostępniać takie dane do wykorzystania przez swoich klientów za pośrednictwem Usługi, zawsze będzie to robić ściśle zgodnie z zezwoleniami i ograniczeniami nałożonymi przez stronę trzecią dostarczającą takie dane.

AdForm może udostępniać zgromadzone dane swoim partnerom, wskazanym w polityce prywatności AdForm. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania tych podmiotów trzecich. Dane przetwarzane przez AdForm służą dostosowaniu wyświetlania materiałów reklamowych do preferencji użytkowników. W każdej chwili można wyłączyć działanie AdForm, korzystając z narzędzia OPT-OUT: https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/opt-out/

Polityka prywatności Adform: https://site.adform.com/privacy-center/overview

c. Google AdWords - w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie w swoim przypadku takich plików cookies, czy nie.

d. Facebook - korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, w celu kierowania do użytkownika spersonalizowanych reklam w Serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na wykorzystywanie w swoim przypadku u z Pixela Facebooka, czy nie.

e. Hotjar – narzędzie analityczne i badawcze, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika na stronie WWW. Narzędzie to rejestruje m.in. dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar dostępna jest tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy . W każdej chwili można wyłączyć działanie narzędzia Hotjar korzystając z narzędzia OPT-OUT: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

9. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania. Do celów reklamowych, marketingowych, aby informować o usługach, produktach i ofertach, którymi Kupujący był zainteresowany, a także aby wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej, na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  Do celów analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

10. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika. 

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Użytkownicy strony www mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookie: (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookies-user-id), identyfikator User-ID: (https://support.google.com/analytics/answer/3123662#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule%2Cin-this-article),
Import danych: (https://support.google.com/analytics/answer/3191589#zippy=%2Ctematy-w-tym-artykule) i platforma Measurement Protocol: (https://support.google.com/analytics/answer/6086079 .

12. Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

13. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

14. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO.

15. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

16. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

17. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

18. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

19. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

20. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 17.12.2021 r.

 

Polityka Prywatności PGE Obrót S.A.