Władze

Zarząd

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od 1 lipca 2024 r. p. Sebastiana Jandę w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.  

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 8 maja 2024 r. p. Agnieszkę Martyniuk w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 10 lipca 2024 r. p. Przemysława Brzywcego w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży i marketingu. 

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 13 maja 2024 r. p. Dariusza Bryga w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 15 maja 2024 r. p. Krzysztofa Kłaka w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

 

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Piotr Sudoł  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edyta Sadek - Członek Rady Nadzorczej

Marta Nowosad - Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Gajewski - Członek Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.