Władze

Zarząd

Janusz Magoń
p.o Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 20 stycznia 2021 r. p. Janusza Magonia w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 20 grudnia 2021 r. p. Tomasza Zaleszczyka w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

Życiorys
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od 15 września 2022 r. p. Jacka Brzezińskiego w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży i marketingu

Życiorys

 

Rada Nadzorcza

Piotr Sudoł  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Edyta Sadek - Członek Rady Nadzorczej

Marta Nowosad - Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Gajewski - Członek Rady Nadzorczej

Krystyna Wróblewska - Członek Rady Nadzorczej

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.