Krzysztof Kłak

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza PGE Obrót S.A. powołała od 15 maja 2024 r. p. Krzysztofa Kłaka w skład Zarządu PGE Obrót S.A. trwającej XI trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, finansów i inwestycji. Ekonomista.

W latach 2005-2009 był związany z Fabryką Wagonów Gniewczyna S.A., najpierw jako Członek Zarządu, a od 2008 r. jako Prezes Zarządu. Od 2010 roku przez 6 lat był Pełnomocnikiem Zarządu ds. inwestycji w PKP Cargo S.A. Od 2011 pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zajmującej się m.in. wspieraniem przedsiębiorczości w regionie oraz pozyskiwaniem środków unijnych.

W latach 2013-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów i inwestycji w Cargotor sp. z o.o., należącej do Grupy PKP Cargo. Przez ostatnie 7 lat pełnił funkcję Członka Zarządu ds. finansowych i technicznych w Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Był członkiem Rad Nadzorczych Poldim Dębica S.A. i Portu Lotniczego „Rzeszów Jasionka”, a obecnie również MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.