Green Office

PGE Obrót od 2019 roku posiada certyfikat Green Office. Jest on niezależnie weryfikowanym eko-certyfikatem przyznawanym instytucjom, firmom i organizacjom wyróżniającym się zwiększeniem wydajności swojej działalności biurowej poprzez redukowanie negatywnego wpływu na środowisko. 

 

Green Office