Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2019 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2019 roku.

Lp.Źródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:3,78
biomasa1,00
geotermia-
energetyka wiatrowa1,93
energia słoneczna0,04
duża energetyka wodna0,78
mała energetyka wodna0,03
2Węgiel kamienny43,08
3Węgiel brunatny46,23
4Gaz ziemny6,68
5Energetyka jądrowa-
6Inne0,23
RAZEM100,00

 

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2019 roku.

 

struktura-paliw-2019-marzec.jpg

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2019 roku.

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyły

Odpady

radioaktywne

                                  [Mg/MWh]
1

 

 

 

www.pge-obrot.pl

węgiel kamienny0,809220,000580,000550,00005-
2węgiel brunatny1,065020,001010,000730,00004-
3gaz ziemny0,314420,000160,000310,00002-
4biomasa0,033470,000020,000220,00001-
5inne0,000220,000000,000000,00000-
 razem0,862350,000730,000600,00004-

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

(stan na 30.03.2020 r.)