Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2019 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2019 roku.

Lp.Źródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:5,21
biomasa1,75
geotermia-
energetyka wiatrowa2,54
energia słoneczna0,04
duża energetyka wodna0,85
mała energetyka wodna0,03
2Węgiel kamienny41,49
3Węgiel brunatny46,94
4Gaz ziemny6,18
5Energetyka jądrowa-
6Inne0,18
RAZEM100,00

 

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2019 roku.

 

wykreskolowystr.2020.jpg

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2019 roku.

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyły

Odpady

radioaktywne

                                  [Mg/MWh]
1

 

 

 

www.pge-obrot.pl

węgiel kamienny0,809770,000570,000550,00004-
2węgiel brunatny1,065320,001010,000730,00004-
3gaz ziemny0,314540,000160,000310,00002-
4biomasa0,052390,000020,000250,00001-
5inne0,000060,000000,000000,00000-
 razem0,856380,000720,000590,00004-

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

(stan na 25.02.2020 r.)