Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2020 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2020 roku.

Lp.Źródło energiiUdział procentowy [%]
1Odnawialne źródła energii w tym:10,11
biomasa2,88
geotermia-
energetyka wiatrowa4,66
energia słoneczna0,83
duża energetyka wodna1,52
mała energetyka wodna0,22
2Węgiel kamienny47,55
3Węgiel brunatny33,92
4Gaz ziemny8,12
5Energetyka jądrowa-
6Inne0,30
RAZEM100,00

 

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2020 roku.

 

grafika-struktura.jpg

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2020 roku.

Lp.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko

Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyły

Odpady

radioaktywne

                                  [Mg/MWh]
1

 

 

 

www.pge-obrot.pl

węgiel kamienny0,746130,000530,000560,00004-
2węgiel brunatny1,062340,000920,000800,00003-
3gaz ziemny0,303630,000060,000230,00001-
4biomasa0,310210,000010,000190,00001-
5inne0,000040,000000,000000,00000-
 razem0,748800,000570,000560,00003-

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

(stan na 23.03.2021 r.)