Uwaga na fałszywe e-maile

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości e-mail, wzywające do zapłaty określonej kwoty. Prosimy zachować szczególną ostrożność i nie klikać w przesłany w wiadomości link.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2017 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2017 roku.

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 12,72
biomasa 3,28
geotermia -
energetyka wiatrowa 8,44
energia słoneczna 0,02
duża energetyka wodna 0,85
mała energetyka wodna 0,13
2 Węgiel kamienny 20,06
3 Węgiel brunatny 64,17
4 Gaz ziemny 2,80
5 Energetyka jądrowa -
6 Inne 0,25
RAZEM 100,00

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2017 roku.

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PGE Obrót S.A. w 2017 roku.

Lp.  Miejsce, w którym 
dostępne są informacje 
o wpływie wytwarzania 
energii elektrycznej 
na środowisko
Rodzaj 
paliwa
CO2 SO2 NOX Pyły Odpady
radioak-
tywne
[Mg/MWh]
1 www.pge-obrot.pl Węgiel 
kamienny
0,8288898 0,0006593 0,0008464 0,0000356 -
2 Węgiel 
brunatny
0,9331536 0,0009622 0,0007127 0,0000356 -
3 Gaz ziemny 0,3678893 0,0000089 0,0003030 0,0000000 -
4 Biomasa 0,0002567 0,0001346 0,0008720 0,0000461 -
5 Inne 0,0033830 0,0005777 0,0019249 0,0000037 -
RAZEM 0,7754669 0,0007558 0,0006689 0,0000315 -

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów PGE Obrót S.A.

Rzeszów, dnia 21.03.2018 r.

Pobierz dokument

pgeobrot_site