• Robert Choma
  Prezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu 28 czerwca 2019 r. powołała p. Roberta Chomę na X trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 1 lipca 2019 r. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.
  Życiorys
 • Zenon Wajda
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu 28 czerwca 2019 r. powołała p. Zenona Wajdę na X trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 1 lipca 2019 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  Życiorys
 • Jerzy Hejnar
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu 28 czerwca 2019 r. powołała p. Jerzego Hejnara na X trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 1 lipca 2019 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  Życiorys
 • Jan Maciej Mądrzak
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu 28 czerwca 2019 r. powołała p. Jana Macieja Mądrzaka na X trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 1 lipca 2019 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  Życiorys

Rada Nadzorcza

Edyta Sadek - Przewodnicząca

Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący

Grzegorz Dworak - Członek

Tadeusz Łoś - Kamiński - Członek

Grażyna Karłowicz-Stoma - Członek

Marta Łępicka - Sekretarz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

pgeobrot_site