Uwaga na fałszywe faktury!

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna, wzywające do uregulowania zaległych należności. 
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.
 

 • Robert Choma
  Prezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 23.01.2019 r. powołała p. Roberta Chomę na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 28 stycznia 2019 r. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu
  Życiorys
 • Zenon Wajda
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Zenona Wajdę na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 30 czerwca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu
  Życiorys
 • Jerzy Hejnar
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Jerzego Hejnara na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 30 czerwca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu
  Życiorys
 • Jan Mądrzak
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Jana Mądrzaka na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 5 lipca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  Życiorys

Rada Nadzorcza

Edyta Sadek - Przewodnicząca

Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący

Grzegorz Dworak - Członek

Tadeusz Łoś - Kamiński - Członek

Marta Łępicka - Sekretarz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

pgeobrot_site