• Robert Choma
  Prezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu 28 czerwca 2019 r. powołała p. Roberta Chomę na X trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 1 lipca 2019 r. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.
  Życiorys
 • Zenon Wajda
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu 28 czerwca 2019 r. powołała p. Zenona Wajdę na X trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 1 lipca 2019 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  Życiorys
 • Mariusz Rędaszka
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. powołała od dnia 1 czerwca 2020 r.
  p. Mariusza Rędaszkę w skład Zarządu PGE Obrót S.A trwającej X trzyletniej wspólnej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  Życiorys
 • Jan Maciej Mądrzak
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu 28 czerwca 2019 r. powołała p. Jana Macieja Mądrzaka na X trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 1 lipca 2019 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  Życiorys

Rada Nadzorcza

Piotr Sudoł  - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Edyta Sadek - Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Karłowicz-Stoma - Członek Rady Nadzorczej

Marta Łępicka - Sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Dworak - Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

pgeobrot_site