Uwaga na fałszywe e-maile

Docierają do nas sygnały od Klientów, że otrzymują oni fałszywe wiadomości e-mail, wzywające do zapłaty określonej kwoty. Prosimy zachować szczególną ostrożność i nie klikać w przesłany w wiadomości link.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

 • Robert Choma
  Prezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 23.01.2019 r. powołała p. Roberta Chomę na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 28 stycznia 2019 r. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu
  Życiorys
 • Zenon Wajda
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Zenona Wajdę na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 30 czerwca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu
  Życiorys
 • Jerzy Hejnar
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Jerzego Hejnara na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 30 czerwca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu
  Życiorys
 • Jan Mądrzak
  Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu w dniu 27.06.2016r. powołała p. Jana Mądrzaka na IX trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 5 lipca 2016 r. i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
  Życiorys

Rada Nadzorcza

Edyta Sadek - Przewodnicząca

Waldemar Szumny - Wiceprzewodniczący

Grzegorz Dworak - Członek

Tadeusz Łoś - Kamiński - Członek

Marta Łępicka - Sekretarz

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem PGE Obrót S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

pgeobrot_site