Wypełnij wszystkie pola oznaczone *

(lub osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszeniodawców)
Jeśli tak proszę podać przez jaki okres. /max. 100 znaków/
Jeśli tak proszę podać przez jaki okres. /max. 100 znaków/
Jeśli tak proszę podać przez jaki okres. /max. 100 znaków/
Określ możliwy termin rozpoczęcia współpracy. /max. 100 znaków/Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art.23 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r, Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r, Nr 144, poz.1204 z późn.zm.)


Przyjmuję do wiadomości, iż:
- Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest PGE OBRÓT SA, zs. przy ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.
- Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
- Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów przetwarzania,
- Przysługuje mi prawo do odwołania w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych, poprzez złożenie do PGE OBRÓT SA pisemnego oświadczenia.

* pola obowiązkowe