Ceny energii bez zmian

04.01.2013

PGE Obrót S.A. nie zmienia ceny energii elektrycznej

 

 

Ceny energii bez zmian. PGE Obrót S.A. nie zmienia ceny energii elektrycznej.  Na wniosek PGE Obrót S.A o przedłużenie okresu obowiązywania zatwierdzonej taryfy cen energii elektrycznej, w dniu 20 grudnia 2012 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w zakresie ustalonego okresu obowiązywania aktualnej taryfy wydłużając ten okres do 30 czerwca 2013 roku. Dla Klientów PGE Obrót S.A. oznacza to, że od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku nie zmieni się cena energii elektrycznej w grupach taryfowych G (gospodarstwa domowe) przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. dla których PGE Obrót S.A. świadczy usługę kompleksową. Podstawa prawna:„Taryfa dla Energii Elektrycznej na rok 2012 dla Odbiorców z grup taryfowych G została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-56(12)/2011/2690/II/KK z dnia 16 grudnia 2011 r. opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna nr 168/2011 (1103) z dnia 17 grudnia 2011 r.  Oraz „ Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-4211-93(7)/2012/2690/II/KoK z dnia 20 grudnia 2012 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna nr 218/2012 (1337) z dnia 20 grudnia 2012 r. został wydłużony okres obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2013 r.”. Szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty odbiorcy energii elektrycznej mogą uzyskać w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. oraz na stronie www.gkpge.pl    Alicja Litwin-WołekSpecjalista ds. Wizerunku SpółkiTel. 17/ 865 6116 PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.