Duże zainteresowanie webinarem PGE Obrót dla Klientów PZP

29.04.2021

Blisko 150 uczestników z całej Polski wzięło udział w pierwszym z cyklu internetowych seminariów PGE Obrót dla samorządów oraz innych jednostek, które kupują energię elektryczną w trybie prawa zamówień publicznych. Spółka wchodząca w skład Grupy PGE jest wiodącym sprzedawcą w tym segmencie Klientów.

Jak zmienia się rynek energii elektrycznej, jakie czynniki kształtują ceny na Towarowej Giełdzie Energii? Jak odpowiednio szacować wartość postępowań przetargowych, jaki wpływ na cenę mają zapisy umowne i dlaczego PGE eFaktura to rozwiązanie przydatne i korzystne dla samorządów? To niektóre tematy, które eksperci PGE Obrót z Grupy PGE poruszyli podczas spotkania zorganizowanego dla Klientów przeprowadzających postępowania w trybie PZP.

Wzięli w nim udział m. in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów administracji publicznej, uczelni oraz szpitali.

- Transformacja energetyczna to wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku sprzedaży energii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, zorganizowaliśmy cykl spotkań edukacyjnych online, podczas których omawiane są najważniejsze tematy z punktu widzenia Klientów przeprowadzających postępowania w trybie PZP. Mocno stawiamy na dzielenie się wiedzą z naszymi Klientami, pełniąc rolę nie tylko sprzedawców, ale przede wszystkim doradców i ekspertów – mówi Piotr Skrzyński, wiceprezes zarządu PGE Obrót.

Webinar PGE Obrót był dobrą okazją do tego, aby odpowiedzieć na pytania Klientów związane z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej. Większość z nich dotyczyła odnawialnych źródeł energii, a konkretnie fotowoltaiki, możliwości korzystania z niej i szczegółów dotyczących rozliczania prosumentów.

W 2020 roku PGE Obrót wygrała ponad 200 postępowań przetargowych na sprzedaż energii elektrycznej, których łączny wolumen wyniósł ponad 2 TWh.