Informacja dla Klientów PGE Obrót

08.04.2019

Informujemy, że od 6 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.66.25.2018.2019.JCz z dnia 22.03.2019 r., zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2019.

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 87(2722) w dniu 22.03.2019 r.  Uchwałą z dnia 27.03.2019 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania na terenie PGE Dystrybucja S.A. od dnia 06.04.2019 r.