Informacja dla Klientów PGE Obrót S.A. w związku z nowelizacją ustawy o cenach energii

17.06.2019

PGE Obrót od początku procesu legislacyjnego podkreśla, że zrealizuje wszystkie zapisy ustawy o cenach energii i jest to priorytet w działaniach Zarządu Spółki i wszystkich pracowników. Jednocześnie prowadzimy regularną i terminową obsługę bieżących umów ze wszystkimi klientami.

Od momentu wprowadzania nowych regulacji prawnych, wykonaliśmy szereg prac koncepcyjnych i przygotowawczych m.in. w obszarach rozliczeń, prawnym i dotyczącym obsługi klientów, tak aby proces modyfikacji umów zgodnie z Ustawą, przebiegł możliwie jak najsprawniej i w sposób dogodny dla naszych klientów. 

W przypadku samorządów i innych podmiotów które spełniają kryteria, o których mowa w Ustawie,  ceny zostaną skorygowane, ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Stosowana już jest znacznie obniżona stawka akcyzy i opłaty przejściowej, co przekłada się na oszczędności.

Przypominamy, że jeśli chodzi o konsumentów (taryfa G), obowiązują ceny taryfowe z roku 2018.