Klienci PGE Obrót wraz z energią elektryczną otrzymają ubezpieczenie mienia od Link 4

26.05.2017

Jeden z największych dostawców energii i wiodące towarzystwo ubezpieczeniowe połączyły potencjał w swoich branżach, z korzyścią dla klientów. Od 22 maja oferują wspólny pakiet „Bezpiecznie z PGE”.

Oprócz specjalnej oferty sprzedaży energii elektrycznej, gdzie korzystna jest nie tylko cena, ale także dogodny dla klienta okres gwarancji tej ceny, zapewniający ochronę przed podwyżkami opłat za energię (do końca czerwca 2019 roku albo do końca czerwca 2020 roku), w pakiecie „Bezpiecznie z PGE”, klient otrzymuje ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rabunku dostarczane przez LINK4. Połącznie usługi dostawy energii elektrycznej z ubezpieczeniem mienia jest dobrym przykładem klasycznego programu affinity, łączącego dwie komplementarne usługi.

Ubezpieczenie obejmuje kradzież z włamaniem posiadanego przez ubezpieczonego mienia w miejscu dostawy energii elektrycznej oraz rabunek mienia osobistego należącego do ubezpieczonego na terenie Polski. Suma ubezpieczenia wynosi 5 tys. zł. i jest automatycznie odnawiana w każdym kolejnym okresie ubezpieczenia.

Oferta skierowana jest do gospodarstw domowych z obszaru całej Polski i obowiązujew okresie od 22 maja do 30 czerwca 2017 roku. Wyboru pakietu „Bezpiecznie z PGE” klienci mogą dokonać w każdym ze stacjonarnych oddziałów PGE Obrót lub kontaktując się z firmą telefonicznie albo przez e-mail.

- Współpraca z LINK4 to wynik szukania efektu synergii z branżami  innymi niż energetyczna, tak aby potrzeby naszych klientów były zaspokojone kompleksowo i w jak najszerszym zakresie . Doświadczenia pokazują, że takie, połączone  oferty to właściwy kierunek rozwoju portfela produktowego – mówi Mariusz Bednarski, Kierownik Biura Rozwoju Produktów  PGE Obrót.

- Klienci często posiadają podstawowe ubezpieczenie mieszkaniowe obejmujące mury i stałe elementy, które z reguły wymagane jest przez bank przy kredycie mieszkaniowym. Nasza polisa rozszerza ten zakres i chroni prywatne rzeczy klienta od kradzieży i rabunku. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje też takie zdarzenia, jak kradzież metodą „na wnuczka”, czy „na policjanta” – mówi Mariusz Rosa Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Innowacji w Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.